Mimari Görselleştirme
CAD ve BIM yazılımları ile hazırlanmış projelerin, görselleştirme yazılımları aracılığı ile oluşturulan ilustrasyonlarıdır. 
Genelde amaç teknik çizimlerin, müşteriye, herkesin kolayca anlayabileceği şekilde sunulmasıdır.
Bunun yanında bizim amacımız, bittiğinde proje bütününde nasıl bir yaşama veya çalışma ortamının olacağı ve projenin çevresiyle ilişkisini, olabildiğince detaylı göstermektir.